Το Site βρίσκεται υπό κατασκευή - Επικοινωνία: Paideia24blog@gmail.com

40%

We'll notify you when the site is live:

Copyright © Paideia 24 - Εκπαιδευτικά Νέα
Από το Blogger.

Τελευταία Σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ξεκινάμε από «τα μικρά και ασήμαντα»

Κείμενο του Κώστα Σάρρου, Διευθυντής δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο σχετικά με τον Εθνικό Διάλογο στην Παιδεία.


1. Αριθμός εφημερευόντων

Το πρόβλημα
Το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Κατά την εφημερία τους οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλά επικίνδυνα περιστατικά. Όταν συμβεί ένα ατύχημα συνήθως εγκαλούνται για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η υπάρχουσα νομοθεσία αναφέρει ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για τον αριθμό των εφημερευόντων (ΠΔ 201/1998 άρθρο 13 παρ. 2 εδάφιο δ) με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείο. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρχει μια σαφής μίνιμουμ αναλογία εφημερευόντων- μαθητών, έτσι ώστε να καλύπτεται νομικά ο σύλλογος διδασκόντων.

Η λύση
Καθορίζεται μίνιμουμ αναλογία εφημερευόντων –μαθητών 1/50. Αν ο σύλλογος διδασκόντων θεωρεί ότι η αναλογία αυτή δεν εξασφαλίζει αποτελεσματική φύλαξη μπορεί να τη βελτιώσει.

2.Είσοδος και έξοδος μαθητών από τη σχολική αίθουσα

Το πρόβλημα
Αν γίνει μία έρευνα η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταδείξει ότι τα περισσότερα ατυχήματα στο σχολικό χώρο συμβαίνουν κατά την είσοδο στη σχολική αίθουσα και κατά την έξοδο από αυτήν για διάλλειμα. Η νομοθεσία αναφέρει ότι «υπεύθυνος για την ασφάλεια των μαθητών στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές» (εδάφιο θ). Το Προεδρικό διάταγμα δεν αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για τους μαθητές κατά την έξοδό τους από την αίθουσα διδασκαλίας προς τον αύλειο χώρο και κατά την είσοδό τους μετά το διάλλειμα. Ο εφημερεύων που δεν τους βλέπει ή ο εκπαιδευτικός που δίδασκε τη συγκεκριμένη ώρα και τους άφησε να φύγουν ή να μπουν στην αίθουσα ασυνόδευτοι; Η νομοθεσία πρέπει να είναι ξεκάθαρη πότε οι μαθητές είναι ελεύθεροι για δραστηριότητες χωρίς τη συνοδεία των εκπαιδευτικών και πότε δεν είναι.

Η λύση
Προστίθεται στο συγκεκριμένο εδάφιο η παρακάτω φράση: «Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα έχει την ευθύνη να οδηγήσει τους μαθητές του τμήματός του συντεταγμένα από τον αύλειο χώρο στην αίθουσα διδασκαλίας και στο τέλος της διδακτικής ώρας να συνοδεύσει τους μαθητές στον αύλειο χώρο».

3.Κακές καιρικές συνθήκες

Το πρόβλημα
Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν διάλλειμα τότε βγαίνουν στους διαδρόμους. Η άποψή μου είναι ότι αυτή η πρακτική μόνο προβλήματα δημιουργεί καθώς ο περιορισμένος χώρος των διαδρόμων εγκυμονεί κινδύνους. Η νομοθεσία προβλέπει ότι «σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο».

Η λύση
Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν διάλλειμα τότε παραμένουν στις αίθουσές τους και ασχολούνται με ήπιας έντασης δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, ελεύθερη συζήτηση κλπ) με ευθύνη του δασκάλου που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Από τους εκπαιδευτικούς που δεν εργάζονται τη συγκεκριμένη ώρα εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας και καθήκον τους είναι να επιτηρούν τους διαδρόμους και να συνοδεύουν μαθητές στο κυλικείο του σχολείου ή στην τουαλέτα.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Το πρόβλημα
Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα της αποχώρησης των παιδιών μετά τη λήξη των μαθημάτων. Ποιος φέρει την ευθύνη αν συμβεί ένα ατύχημα;

Η λύση
Το σχολείο έχει την ευθύνη να ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την ώρα λήξης των μαθημάτων. Οι γονείς και κηδεμόνες φέρουν εξολοκλήρου την ευθύνη να βρίσκονται στο σχολείο την ώρα λήξης των μαθημάτων και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους. Το σχολείο μπορεί να συνδράμει στη φύλαξη των μαθητών σε περίπτωση αργοπορίας των γονέων και κηδεμόνων αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών. Ομοίως την ευθύνη για την ασφαλή και έγκαιρη παραλαβή των μεταφερόμενων μαθητών μετά τη λήξη των μαθημάτων έχει ο φορέας που αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών και όχι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το πρόβλημα
Η υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει τις εγγραφές των μαθητών είναι η παρακάτω:
Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014 τ.Α΄)
Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-02-2014 τ.Α΄)
Φ.6/1064/76958/Δ1/14-05-2015

Ωστόσο ορισμένα εδάφια χρειάζονται τροποποιήσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα στα δικαιολογητικά εγγραφής απαιτείται Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Η γνώμη μου είναι ότι από τη στιγμή που η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και οι γονείς έχουν ήδη προσκομίσει Πιστοποιητικό Γέννησης δεν υπάρχει λόγος να το προσκομίσουν και για την εγγραφή των παιδιών τους στο Δημοτικό. Μόνο στην περίπτωση που ένας μαθητής δεν έχει φοιτήσει σε ελληνικό νηπιαγωγείο να απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ό έλεγχος των εμβολίων μπορεί να γίνει επίσης στο Νηπιαγωγείο. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί είναι ότι ενώ το χρονικό διάστημα που γίνονται οι εγγραφές είναι από 1-21 Ιουνίου, στα δικαιολογητικά εγγραφής απαιτείται Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο. Το σχολικό έτος όμως στα Νηπιαγωγεία λήγει στις 15 Ιουνίου και μόνο μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά σπουδών.

Η λύση
Το χρονικό διάστημα που γίνονται οι εγγραφές των μαθητών να οριστεί από τις 1-15 Ιουνίου. Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να αλλάξει και να έχει ως εξής: Oι γονείς και κηδεμόνες προσέρχονται στο σχολείο για την εγγραφή μόνο με τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι μένουν στην περιοχή ευθύνης του σχολείου. Το σχολείο ελέγχει τα έγγραφα και κάνει προεγγραφή του παιδιού. Δέχεται επίσης και τυχόν αίτημα των γονέων να παρακολουθήσει το παιδί τους το ολοήμερο πρόγραμμα και τους ενημερώνει ότι σε περίπτωση που γίνει δεκτό το παιδί στο σχολείο προεγγραφής είναι υποχρεωμένοι μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους να προσκομίσουν το ΑΔΥΜ. Στη συνέχεια ενημερώνει το Νηπιαγωγείο μέσα από το MySchool ότι το παιδί έγινε δεκτό και το δεύτερο αποστέλλει αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών. Η ίδια δηλαδή διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Αν και ο δεύτερος έλεγχος δείξει ότι η διαδικασία είναι κανονική τότε ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς ότι το παιδί τους γίνεται δεκτό στο σχολείο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(Η πρότασή μου συμπίπτει χρονικά με μια άλλη ακόμη «έρευνα» που ξεκίνησε και το σημερινό Υπουργείο Παιδείας για να ελέγξει αν οι διευθυντές εκτελούν το διδακτικό τους ωράριο ή όχι)

Το πρόβλημα
Το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό έργο των διευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρο 9 του ν.2517/1997, ΦΕΚ 160 τ. Α’) δεν υπογραμμίζει μόνο την εκπαιδευτική ιδιότητά τους αλλά τονίζει και την υποχρέωσή τους να ασκούν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους. H άσκηση μειωμένου διδακτικού έργου σημαίνει ότι ο διευθυντής σχολείου δε χάνει την επαφή του με την τάξη. Σχετική έρευνα έδειξε ότι και οι διευθυντές επιθυμούν το ίδιο (Σαίτης, κ.ά., 1997).

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι ο φόρτος γραφειοκρατικής εργασίας που καλείται σήμερα να φέρει σε πέρας ο διευθυντής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το έργο του είναι πολύπλοκο και δύσκολο. Ο διευθυντής είναι οργανωτής, επόπτης, εκπαιδευτής, συντονιστής, εκπαιδευτικός, ρυθμιστής λειτουργικών ζητημάτων, εκπρόσωπος του σχολείου αλλά και πολλές φορές φύλακας, θυρωρός, μάστορας, Ιδιαίτερα στην π/θμια εκπαίδευση που ο υπ/ντής δεν έχει μειωμένο ωράριο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σχεδόν όλες οι επιμορφωτικές δομές της εκπαίδευσης δεν υφίστανται πλέον. Μια αλλαγή φιλοσοφίας για το ρόλο του Δ/ντή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Οι περισσότεροι δ/ντές διαθέτουν αυξημένα προσόντα και πραγματικά μπορούν να επιτελέσουν σπουδαίο παιδαγωγικό ρόλο, αντίστοιχο με αυτό των σχολικών συμβούλων, καθώς βλέπουν το έργο των εκπαιδευτικών στη δυναμική του μορφή και όχι στη στατική του, όπως γίνεται στην περίπτωση της επίσκεψης ενός σχολικού συμβούλου. Ο Δ/ντής πρέπει να διαθέτει απαραίτητο χρόνο για να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το ρόλο του μέντορα για τους νέους συναδέλφους και συναδέλφους ειδικοτήτων και του συνετού «κριτικού φίλου», που υποδεικνύει η σύγχρονη έρευνα δράσης, για τους παλιότερους συναδέλφους. Ο ρόλος του μέντορα και του κριτικού φίλου έχει καταγραφεί πολύ καλά στη διεθνή βιβλιογραφία. Η αλλαγή αυτή επιβάλλει μια ευελιξία στο ωράριο των διευθυντών.

Οι Διευθυντές δεν μπορεί να επιτελέσουν το σημερινό διδακτικό ωράριο. Όποιος υποστηρίζει ότι μπορούν δεν γνωρίζει από διοίκηση σχολικής μονάδας. Σε καμία όμως περίπτωση δε σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αποποιηθούν τη παιδαγωγική και διδακτική πλευρά του ρόλου τους. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι διευθυντές πρέπει να βρουν χρόνο για να επιτελέσουν καλύτερα το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικότερο.

Η λύση
Οι διευθυντές εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο με διαφορετικό τρόπο. Ο ρόλος και η εργασία που επιτελούν με την ιδιότητά τους ως μέντορα-κριτικού φίλου καταγράφεται με λεπτομέρεια και εγκρίνεται από τις προϊστάμενες αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση να τους δίνεται η νομική δυνατότητα να παρακολουθούν τους συναδέλφους τους και να διδάσκουν σε διάφορα τμήματα.

Οι διευθυντές ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων συνεχίζουν με το ίδιο διδακτικό ωράριο. Οι διευθυντές 6/θεσίων μέχρι και 11/θεσίων δημοτικών σχολείων, οι διευθυντές γυμνασίων και λυκείων με έξι ως έντεκα τμήματα τάξεων, διδάσκουν 12 ώρες. Από αυτές τις τέσσερις τις διαθέτουν για το ρόλο του μέντορα-κριτικού φίλου. Οι διευθυντές 12/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων και οι διευθυντές γυμνασίων και λυκείων που λειτουργούν 12 τμήματα και άνω, διδάσκουν 8 ώρες. Από αυτές τις 6 τις διαθέτουν για το ρόλο του μέντορα-κριτικού φίλου. Η δεύτερη κατηγορία σχολείων μπορεί να έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει μέχρι 12 ώρες από αδιάθετες ώρες εκπαιδευτικών για γραφειοκρατική υποστήριξη.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο ρόλος του μέντορα-κριτικού φίλου μπορεί να δοθεί και στον υποδιευθυντή ή σε εκπαιδευτικό με αντίστοιχα προσόντα (ανάλογα με την ειδικότητα) με αντίστοιχη μείωση του διδακτικού του ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή οι διευθυντές εκτελούν κανονικά το διδακτικό τους ωράριο.


Πηγή
Ενημερωθείτε για όλα τα εκπαιδευτικά νέα, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναπληρωτές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
Πατήστε στην εικόνα