Το Site βρίσκεται υπό κατασκευή - Επικοινωνία: Paideia24blog@gmail.com

40%

We'll notify you when the site is live:

Copyright © Paideia 24 - Εκπαιδευτικά Νέα
Από το Blogger.

Τελευταία Σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Διδακτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή

Εκπαιδευτικο – Διδακτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των Μ. Δ. στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή - Της Καλή Υφαντή


Η θεώρηση που επικρατούσε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60 σχετικά µε την µελέτη της αναγνωστικής λειτουργίας ήταν κυρίως η µελέτη του αποτελέσµατος της ανάγνωσης, δηλαδή η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης. Μια τέτοια θεώρηση δε µπορεί να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα που απασχολούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς όπως «πώς θα µάθει το παιδί να διαβάζει καλύτερα και αποδοτικότερα;», «γιατί ένα συγκεκριµένο παιδί δε µπορεί να µάθει να διαβάζει και να γράφει;», «πώς πρέπει να βοηθηθεί το συγκεκριµένο παιδί µε αδυναµίες».(Πόρποδας, 1996, 2002).

Η ανάπτυξη της Γνωστικής Ψυχολογίας έχει προσφέρει το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο, ώστε να δοθεί απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µελέτη και τον προσδιορισµό των γνωστικών παραγόντων που εµπλέκονται και επηρεάζουν την οµαλή διεκπεραίωση ενός γνωστικού έργου. Μπορούµε εύκολα να υποθέσουµε ότι, εάν ένα άτοµο έχει αδυναµία σε έναν ή περισσότερους γνωστικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στην επεξεργασίας ενός γνωστικού αντικειµένου θα αντιµετωπίσει προβλήµατα στη µάθηση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Η γνώση όλων των διαδικασιών για την απόκτηση της γνώσης είναι χρήσιµη για όλους όσους ασχολούνται συστηµατικά µε την προαγωγή της µάθησης των ατόµων (όπως π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.ά.). (Πόρποδας, 1996). Και αυτό γιατί το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο θα µπορούσε να αποδειχτεί χρήσιµο στο να καθορίσουµε ένα πρόγραµµα παρέµβασης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των διαφόρων δυσλειτουργιών των γνωστικών παραγόντων που εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης.

Μέσα από αυτή την οπτική της µάθησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται απλά στη µετάδοση της γνώσης, αλλά κυρίως στο να βοηθήσει το µαθητή να ανακαλύψει µόνος του τη γνώση. Εποµένως κάθε δραστηριότητα που αφορά στην αντιµετώπιση αδυναµιών θα πρέπει να σχεδιάζεται µε γνώµονα την ενεργό συµµετοχή του ίδιου του µαθητή, ο οποίος έχει συνείδηση της αδυναµίας του και συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας εµπιστοσύνης προκειµένου να ξεπεράσει τη συγκεκριµένη αδυναµία.

 Ειδικά, όσο αφορά στη µάθηση της δεξιότητας της ανάγνωση και ορθογραφηµένης γραφής, πρωταρχικής σπουδαιότητας αναγκαιότητα είναι η επισήµανση και αντιµετώπιση ενδεχόµενων δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο µαθητής στην αντίληψη, µνήµη και γενικά επεξεργασία των συµβόλων του γραπτού λόγου, δηλαδή στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των µεµονωµένων οπτικών συµβόλων του γραπτού λόγου (όπως είναι τα γράµµατα) ή δοµηµένων συνόλων αυτών των οπτικών συµβόλων (όπως είναι οι λέξεις) .




Πηγή
Ενημερωθείτε για όλα τα εκπαιδευτικά νέα, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναπληρωτές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
Πατήστε στην εικόνα